POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM


Strona Głowna


INFORMACJA PUBLICZNA


SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2022

--> Bilans.
--> Rachunek zysków i strat.
--> Zestawienie zmian funduszu jednostki.
--> Informacja dodatkowa.

OGŁOSZENIA O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKOWYCH

--> Ogłoszenie o gotowości przekazania składnika majątku ruchomego z dnia 09.06.2017r.
Schronisko dla bezdobnych zwierząt w Chrcynnie

-->Raport z wizytacji schroniska dla bezdomnych zwierząt rok 2010
-->Raport z wizytacji schroniska dla bezdomnych zwierząt rok 2011
-->Raport z wizytacji schroniska dla bezdomnych zwierząt rok 2012
-->Raport z wizytacji schroniska dla bezdomnych zwierząt rok 2013
-->Raport z wizytacji schroniska dla bezdomnych zwierząt rok 2014
-->Raport z wizytacji schroniska dla bezdomnych zwierząt rok 2015
-->Raport z wizytacji schroniska dla bezdomnych zwierząt rok 2016
-->Raport z wizytacji schroniska dla bezdomnych zwierząt rok 2017
-->Raport z wizytacji schroniska dla bezdomnych zwierząt rok 2018
-->Raport z wizytacji schroniska dla bezdomnych zwierząt rok 2019
-->Protokół z kontroli

Schronisko dla bezdobnych zwierząt w Józefowie

-->Raport z wizytacji schroniska dla bezdomnych zwierząt rok 2010
-->Raport z wizytacji schroniska dla bezdomnych zwierząt rok 2011
-->Raport z wizytacji schroniska dla bezdomnych zwierząt rok 2012
-->Raport z wizytacji schroniska dla bezdomnych zwierząt rok 2013
-->Raport z wizytacji schroniska dla bezdomnych zwierząt rok 2014
-->Raport z wizytacji schroniska dla bezdomnych zwierząt rok 2015
-->Informacja z wizytacji schroniska dla bezdomnych zwierząt rok 2016
-->Protokół z kontroli

Informacja o zamknięciu schroniska w Józefowie

-->Zawiadomienie o zmknięciu schroniska
-->Informacja o zamknięciu schroniska w Józefowie - adresat Nadleśnictwo Jabłonna
-->Informacja o zamknięciu schroniska w Józefowie - adresat WIW w Siedlcach
-->Informacja o zamknięciu schroniska w Józefowie - adresat Wójt Gminy Jabłonna
-->Informacja dla gmin - uzupełnienie

Schronisko dla bezdobnych zwierząt w Nowym Dworze Mazowieckim

-->Raport z wizytacji schroniska dla bezdomnych zwierząt rok 2012
-->Raport z wizytacji schroniska dla bezdomnych zwierząt rok 2013
-->Raport z wizytacji schroniska dla bezdomnych zwierząt rok 2014
-->Raport z wizytacji schroniska dla bezdomnych zwierząt rok 2015
-->Raport z wizytacji schroniska dla bezdomnych zwierząt rok 2016
-->Raport z wizytacji schroniska dla bezdomnych zwierząt rok 2017
-->Raport z wizytacji schroniska dla bezdomnych zwierząt rok 2018
-->Raport z wizytacji schroniska dla bezdomnych zwierząt rok 2019