POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM


Strona GłownaDziałalność statutowa Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Nowym Dworze Mazowieckim obejmuje:

 1. zapobieganie chorobom zakaźnym zwierząt i ich zwalczanie,
 2. badanie zwierząt rzeźnych i ich mięsa, badanie zwierząt łownych i ich mięsa, przeznaczonego do spożycia przez ludzi,
 3. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych,
 4. sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym nad warunkami sanitarnymi ich pozyskiwania, produkcji, składowania, transportu oraz sprzedaży bezpośredniej,
 5. sprawowanie nadzoru nad obrotem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego,
 6. sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków żywienia zwierząt,
 7. sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem pasz leczniczych, obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wyrobami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt,
 8. kontrola występowania pozostałości chemicznych i biologicznych, leków oraz skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz środkach żywienia zwierząt,
 9. sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz nad jakością zdrowotną materiału biologicznego,
 10. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
 11. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli ich przemieszczania