POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM


Strona Głowna


FORMULARZE DO POBRANIA


Do wniosków należy załączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej lub opłaty weterynaryjnej.

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto
Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Zakroczymska 30

nr konta: 35 8009 1062 0016 4119 2007 0001

Opłatę weterynaryjną należy wpłacić na konto Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim

nr konta NBP: 05 1010 1010 0126 3822 3100 0000

Informacji dotyczących wysokości opłat udzielamy telefonicznie.
Hodowla zwierząt, dobrostan i choroby zakaźne zwierząt
Pobierz:
1.Informacja dla osób wnioskujących o wystawienie urzędowych świadectw zdrowia.
2. Informacja o zakończeniu prowadzenia działnosci nadzorowanej przez organ Inspekcji Weterynaryjnej.
3. Oświadczenie o przekazaniu gospodarstwa rolnego
4. Wniosek kontrolę dobrostanu w gospodarstwie z wystawnieniem zaświadczenia dla ARiMRt
5. Wniosek nadanie statusu dla stada świń
6. Wniosek o nadanie statusu dla stada bydła
7. Wniosek o rejestrację działności nadzorowanej i nadanie WNI
8. Wniosek o wydanie zaświadczenia o urodzeniu w niwoli
9.Wniosek o wystawienie świadectwa dla zwierząt wprowadzanych do handlu wewnątrzwspólnotowego
10. Zgłoszenie rejestracyjne pasiekiOgólne
Pobierz:
1. Oswiadczenie
2. Wniosek w sprawie wydania duplikatu dokumentu


Pasze i utylizacja
Pobierz:
1. Informacja o zakończeniu prowadzenia działnosci nadzorowanej przez organ Inspekcji Weterynaryjnej
2. Wniosek o rejestrację działności dotyczącej uppz
3. Wniosek o rejestrację transportu uppz
4. Wniosek o wydanie świadectwa eksportowego pasze
5. wniosek o wydanie zaświadczenia
6. zgłoszenie przedsiębiorstwa paszowego
7. Zgłoszenie upadku bydła


Żywność pochodzenia zwierzecego
Pobierz:
1. Informacja o zakończeniu prowadzenia działnosci nadzorowanej przez organ Inspekcji Weterynaryjnej
2. Wniosek o rejestrację Rolniczego Handlu Detalicznego
3. Wniosek o rejestrację zakładu
4. Wniosek o wydanie świadectwa eksportowego
5. Wniosek o zarejestrowanie zakłądu prowadzącego działanośc MLO
6. Wniosek o zaświadczenie dla środka transporty do żywności
7. Wniosek o zatwierdzenie projektu technologicznego
8. Wniosek o zatwierdzenie zakładu


Transoprt zwierząt
Pobierz:
1. Transport zwierząt informacje ogólne
2. Wniosek o zatwierzdzenie działności nadanie weterynaryjnego numeru Identyfikacyjnego
3. Wniosek o wydanie zezwolenia typu I
4. Wniosek o wydanie zezwolenia typu II
5. Wniosek o wydanie świadectwa zatwierdzenia środka transportu
6. Przykładowa dokumentacja przewozu zwierząt
7. Ddokument dezynfekcji pojazdu
8. Wzór dziennika podróźy
9. Wymagania dla planu kryzysowego